top of page

Usługi

02. Doradczo Technicznes

Usługi doradcze

doradca.jpg

Analizy

Zdolność analitycznego myślenia, połączona z gruntowną wiedzą merytoryczną są ważnymi czynnikami stanowiącymi o jakości wykonywanych prac analitycznych. Równie ważna jest także stosowana w procesie analizy metodologia, tworzona przez organizację w miarę zdobywania doświadczeń i praktyki.

Pierwszą  grupą w kategorii Usługi doradcze i projektowe są usługi analityczne mające na celu identyfikację potrzeb Klienta, zdefiniowanie wymagań oraz określenie ograniczeń mogących mieć wpływ na realizację przedsięwzięcia.

Zakres usług obejmuje prace analityczne wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów włącznie z gromadzeniem danych, definicją wymagań, analizą danych i uwarunkowań oraz opracowaniem wniosków w formie raportu. Może także obejmować inne szczególne czynności uzgodnione z Klientem. Usługi świadczone są u Klienta lub w siedzibie SOLIDEX. Podstawą rozliczenia są protokoły określające wykonane prace oraz czas i miejsce realizacji.

Audyty

Audyt jest porównaniem stanu rzeczywistego ze stanem oczekiwanym lub zalecanym. Zatem, aby móc przeprowadzić audyt konieczne jest posiadanie "wzorca", który będzie stanowił punkt odniesienia. Co może posłużyć za wzorzec? Powinny nim być:

 • Wymagania i zalecenia zdefiniowane w Polityce Bezpieczeństwa oraz dokumentach niskopoziomowych z nią związanych,

 • Zestaw dobrych praktyk określonych przez producenta rozwiązania (oprogramowania, sprzętu lub całego rozwiązania),

 • Zestaw dobrych praktyk określonych przez ekspertów z danej dziedziny.

SOLIDEX bazując na dogłębnej znajomości zagadnień związanych z projektowaniem oraz realizacją sieci LAN/WAN oraz wieloletniej praktyce swoich ekspertów w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych opracował i wdrożył własną metodologię prowadzenia audytów bezpieczeństwa LAN/WAN, która została opracowana zgodnie z regułami zawartymi w dokumentach: BS 7799  (British Standard 7799) oraz SSE - CMM (Systems Security Engineering - Capability Maturity Model), powszechnie uznawanymi za najlepsze zbiory wytycznych i zasad dotyczących sieci teleinformatycznych. Dodatkowo SOLIDEX może zaoferować także audyty podatności na ataki DdoS (Distributed Denial of Service).

Prace audytorskie obejmują usługi wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, gromadzenie danych, definicje wymagań, analizy danych i uwarunkowań oraz opracowanie wniosków w formie raportu (produkt końcowy). 

Konsultacje

Obserwowane zmiany makro-ekonomiczne oraz ciągły dynamiczny rozwój technologii wymuszają  zmiany struktury systemów teleinformatycznych, organizacji oraz procedur działania. Motorem tych zmian jest także walka o utrzymanie konkurencyjnej pozycji na rynku.

Pracownicy zespołów informatycznych w firmach odpowiadający za utrzymanie systemów teleinformatycznych w wielu wypadkach nie są w stanie nadążać za wszystkimi nowościami i trendami rozwoju technologii. 
Aby dokonywać trafnych wyborów i podejmować właściwe decyzje związane z modyfikacją czy rozbudową systemu teleinformatycznego warto skorzystać z profesjonalnych usług konsultacyjnych.

Konsultanci SOLIDEX mogą służyć swoją wiedzą i doświadczeniem.
Do dyspozycji swoich Partnerów SOLIDEX dedykuje zespół wysokiej klasy ekspertów, składający się ze specjalistów z różnych dziedzin o zróżnicowanym doświadczeniu oraz kompetencjach:

 • Asystenci ds. sieci,

 • Inżynierowie ds. sieci,

 • Inżynierowie ds. bezpieczeństwa,

 • Inżynierowie ds. pamięci masowej,

 • Inżynierowie systemowi,

 • Inżynierowie CCIE

Na szczególną uwagę zasługują konsultanci należący do elitarnego grona inżynierów CCIE (Cisco Cerified Internetwork Expert)

Najczęściej usługi konsultacyjne obejmują obszary doradztwa przedprojektowego oraz kwestie związane z utrzymaniem oraz rozbudową sieci bądź systemów. 

Projektowanie

Ostatnią grupą usług zdefiniowaną w kategorii Usługi doradcze i projektowe są usługi związane z projektowaniem.
Dobrze wykonany, precyzyjny projekt techniczny i plan wdrożenia jest podstawowym warunkiem bezpiecznej inwestycji teleinformatycznej.

Projekty techniczno-wdrożeniowe spełniają dwie podstawowe funkcje:

 • Pozwalają jednoznacznie ustalić większość istotnych szczegółów między odbiorcą a wykonawcą jeszcze przed rozpoczęciem implementacji

 • Stanowią wiążący materiał będący podstawą późniejszej implementacji.

SOLIDEX oferuje zaawansowane usługi w zakresie projektowania. Prace te wykonywane są przez wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów w oparciu o zadane wcześniej założenia i/lub wnioski z analiz lub audytów. Celem prac jest sporządzenie koncepcji, projektu technicznego, wdrożeniowego albo innej dokumentacji techniczno-ekonomicznej.

Sukces

Jednym z podstawowych czynników decydujących o sukcesie każdego przedsięwzięcia jest właściwa identyfikacja potrzeb przyszłych odbiorców, zdefiniowanie wymagań oraz ograniczeń mogących mieć wpływ na funkcjonalność rozwiązania.

Usługi, które pozwalają na odpowiednie przygotowanie się do realizacji przedsięwzięcia poprzez szczegółowe określenie danych wejściowych zostały zdefiniowane w kategorii Usługi doradcze i projektowe. W skład tej kategorii wchodzą usługi: analityczne(AN), audytorskie(AU), konsultacyjne (CO) i projektowe(DG).

bottom of page