RODO.jpg

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


 

W związku z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, tzw. Ogólnym Unijnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych "RODO" obowiązującym od dnia 25 maja 2018, informujemy, iż jako Administrator Danych Osobowych zawsze dokładaliśmy wszelkich starań by powierzane nam Dane Osobowe pozostawały bezpieczne w naszych rękach i wykorzystujemy je jedynie do realizacji naszych działań pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Poniżej przedstawiamy informację na temat zasad przetwarzania przez nas danych.

 

Administrator Danych

PW PAUL  Tomasz Stępień, NIP: 771 122 62 97, siedziba: 97-300 Piotrków Tryb., ul. Kostromska 76/7/54,
Biuro obsługi Klienta: siedziba (Cały Kraj) np. Łódź, 
+ Ubezpieczyciele, w imieniu których działamy na podstawie umów agencyjnych.

 

Cele przetwarzania Danych

Obsługa pośrednictwa ubezpieczeniowego, min. ofertowanie, zawieranie umów ubezpieczeń, monitoring terminów kończących się ubezpieczeń oraz pozostała obsługa przed i posprzedażowa.

 

Archiwizacja Danych

W celu bezpiecznego archiwizowania Danych, zapewniającego nam jednocześnie możliwość sprawnego monitoringu zawieranych ubezpieczeń, korzystamy z narzędzi informatycznych spełniających wymagania techniczne w zakresie zabezpieczeń danych, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych.

 

Prawa związane z przetwarzaniem Danych

- prawo żądania dostępu do Danych Osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach przewidzianych przepisami RODO), ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia Danych Osobowych.
- prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Danych Osobowych, w szczególności względem przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w sytuacji gdy przetwarzanie przez nas Danych Osobowych naruszy przepisy prawa ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy Rozporządzenia.

 

Okres przetwarzania Danych

Bezterminowo, do czasu wycofania zgody na dalsze przetwarzanie Danych.

_________________________________________________________________