top of page

Usługi

04. Dla producentów i biznesu

Dla producentów i biznesu

 

Problematyka tego dotyczy przede wszystkim roli usług dla producentów i biznesu w całym sektorze usługowym, ich rozwoju i przemian strukturalnych, a w szczególności kształtowania przez rozpatrywaną grupę działalności przestrzeni miejskiej Łodzi w warunkach gospodarki rynkowej.

Usługi dla producentów i biznesu:

 

Czym się różni sprzedaż hurtowa od detalicznej?

Współczesne łańcuchy dostaw oferują właścicielom firm wiele metod dostarczania produktów do rąk konsumentów. Sprzedaż hurtowa i detaliczna to dwa popularne modele biznesowe w przedsiębiorstwach sprzedających produkty. Dalsza część artykułu przedstawia różnice między nimi oraz pomaga określić, który z nich będzie lepszy dla Twojej firmy.

Czym się różni sprzedaż hurtowa od detalicznej?


Najważniejsza różnica polega na tym, że sprzedaż hurtowa odbywa się między firmami, a sprzedaż detaliczna między firmą a konsumentem.

W modelu hurtowym nie sprzedajesz produktów bezpośrednio konsumentom. Zamiast tego kupujesz produkty u dystrybutora, a następne sprzedajesz je innej firmie, zazwyczaj w dużych ilościach. Często ta inna firma jest siecią detaliczną (np. Target), która sprzedaje produkty docelowym odbiorcom indywidualnym, ale może to być też dystrybutor detaliczny (czyli firma, która dostarcza produkty bezpośrednio do przywołanej tutaj sieci Target).

Wreszcie niektórzy hurtownicy sprzedają innym hurtownikom. Przedmiotem obrotu hurtowego może być praktycznie dowolny produkt trwały lub nietrwały. Produkty trwałe to na przykład meble, a nietrwałe — artykuły spożywcze.

W modelu detalicznym kupujesz produkty od dystrybutora, a następnie sprzedajesz bezpośrednio konsumentom. Detalistami są na przykład domy handlowe takie jak Macy’s czy The Gap. Niektóre sieci detaliczne sprzedają produkty pod własnymi markami.

Inne sieci sprzedają wyroby pod markami producentów, a część sprzedaje zarówno marki własne, jak i obce.

 

Dystrybutor a sprzedawca hurtowy oraz dystrybutor a sprzedawca detaliczny?


Rozruszaj swoją działalność dzięki szybkiemu kursowi dotyczącemu platformy Microsoft 365
Zapewnij zespołowi możliwość efektywnej pracy każdego dnia z dowolnego miejsca dzięki usłudze Microsoft 365.

Dowiedz się więcej
Dystrybutor może dostarczać produkty hurtownikowi lub pozyskiwać produkty od hurtownika. W celu pozyskania zapasów, które potem sprzedadzą innym firmom, hurtownicy kupują produkty z rabatem od dystrybutorów. Jednak kupione produkty mogą również sprzedać dystrybutorom detalicznym, którzy następnie dostarczą wyroby do sklepów detalicznych.

Z drugiej strony relacja między dystrybutorem a sprzedawcą detalicznym jest zawsze typu dostawca – konsument. Dystrybutor dostarcza produkty detaliście, który następnie sprzedaje je konsumentowi.

 

Sprzedaż hurtowa a detaliczna: który model biznesowy jest odpowiedni dla firmy?


Sprzedawcy detaliczni sprawują nadzór nad całym procesem sprzedaży — od prowadzenia działań marketingowych aż po realizację zamówień. Innymi słowy mają znacznie większą kontrolę nad tym, jak sprzedają produkt, za ile i komu.

Jednak handel detaliczny wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Trzeba wchodzić w wiele ról: specjalisty ds. marketingu, sprzedawcy itd. Firmy sprzedające produkty pod własnymi markami muszą je również dodatkowo opracowywać.

Jeżeli lubicie pracę kreatywną i włączanie się praktycznie we wszystkie procesy w łańcuchu dostaw, model detaliczny może być właśnie dla Was.

Z kolei sprzedawcy hurtowi nie muszą uczestniczyć w żadnych działaniach związanych z reklamowaniem ani sprzedawaniem produktów bezpośrednio do konsumenta. Nie muszą się też martwić kosztami prowadzenia i utrzymania sklepu, który będą odwiedzać konsumenci.

Ten model jest odpowiedni dla firm, które nie czują się mocne w interakcjach z indywidualnymi odbiorcami. Sprzedaż hurtowa wymaga jednak rozbudowanej logistyki. Jeżeli potraficie aktywnie koordynować współpracę z wieloma dostawcami i odbiorcami, warto spróbować sił w działalności hurtowej.


 

Przez całe życie towarzyszą nam liczne zdarzenia losowe, które mogą spowodować uszczerbek na zdrowiu (na życiu) oraz na majątku. Wywołuje to skłonność do tworzenia zasobów przeznaczonych w razie wypadku na łagodzenie skutków.
*istotą ubezpieczeń jest gromadzenie ze składek osób ubezpieczonych, przeznaczonego na łagodzenie skutków nieszczęśliwych wypadków. Nieszczęśliwy wypadek przyprzy ubezpieczeniu musi być zdarzeniem przyszłym i niepewnym.
Ubezpieczenie jest związane z ryzykiem powstania straty, która nastąpić nie musi. Składkę ubezpieczeniową płaci na rzecz instytucji ubezpieczeniowej ubezpieczony lub ubezpieczający.
*stosunki ubezpieczeniowe mogą być dwu lub trzystrunne:
-ubezpieczający, który zawiera z instytucją ubezpieczeniową umowę ubezpieczenia i płaci ustaloną składkę oraz jest uprawniony do otrzymania odszkodowania ubezpieczeniowego, przy czym to uprawnienie może przekazać na rzecz osoby trzeciej.
-ubezpieczony: osoba, której dobra są obojętne ochroną ubezpieczeniową i ma z tego tytułu prawo do odszkodowania jeżeli wystąpi szkoda.
-ubezpieczyciel, którym jest instytucja prowadząca działalność ubezpieczeniową, zwaną również asekuracyjną, pobierającą składki ubezpieczeniowe i wypłacają odszkodowanie.
*rodzaje ubezpieczeń:
-dobrowolne
-obowiązkowe
-osobowe(społeczne)
-majątkowe(gospodarcze)

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

 48 Years of Accumulated Practice

Request a Price Quote

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

bottom of page