top of page

Usługi

07. Audyty energetyczne

Audyty energetyczne

OZE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

### Odnawialne Źródła Energii (OZE)

**Odnawialne źródła energii (OZE)** to źródła energii, które są naturalnie odnawiane i nie wyczerpują się w czasie ich eksploatacji. Przykłady odnawialnych źródeł energii obejmują energię słoneczną, wiatrową, wodną, geotermalną i biomasę. Korzystanie z OZE jest kluczowym elementem zrównoważonego rozwoju i walki ze zmianami klimatycznymi, ponieważ zmniejsza zależność od paliw kopalnych i redukuje emisję gazów cieplarnianych.

 

### Rodzaje Odnawialnych Źródeł Energii

1. **Energia Słoneczna**:
   - **Fotowoltaika (PV)**: Technologia przekształcająca światło słoneczne bezpośrednio na energię elektryczną za pomocą paneli fotowoltaicznych.
   - **Kolektory słoneczne**: Urządzenia używane do ogrzewania wody lub powietrza poprzez pochłanianie promieniowania słonecznego.

2. **Energia Wiatrowa**:
   - **Turbiny wiatrowe**: Urządzenia przekształcające energię kinetyczną wiatru na energię elektryczną. Mogą być instalowane na lądzie (onshore) lub na morzu (offshore).

3. **Energia Wodna**:
   - **Elektrownie wodne**: Wykorzystują energię spadku wody (np. w rzekach lub wodospadach) do generowania elektryczności.
   - **Energia fal i pływów**: Technologie wykorzystujące ruch wód oceanicznych do produkcji energii.

4. **Energia Geotermalna**:
   - **Pompowanie ciepła z głębi ziemi**: Wykorzystanie ciepła zgromadzonego w ziemi do ogrzewania budynków lub produkcji energii elektrycznej.

5. **Biomasa**:
   - **Spalanie biomasy**: Wykorzystywanie organicznych materiałów (np. drewno, resztki roślinne) do produkcji ciepła lub energii elektrycznej.
   - **Biogaz**: Gaz powstały w wyniku fermentacji beztlenowej odpadów organicznych, który może być używany jako paliwo.

### Zalety Odnawialnych Źródeł Energii

1. **Zrównoważoność**: OZE są niewyczerpywalne w skali ludzkiego życia i mogą być eksploatowane bez wyczerpywania zasobów naturalnych.
2. **Redukcja emisji**: Korzystanie z OZE znacząco zmniejsza emisję dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych, przyczyniając się do walki ze zmianami klimatycznymi.
3. **Dywersyfikacja energetyczna**: OZE pozwalają na uniezależnienie się od importu paliw kopalnych i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego.
4. **Tworzenie miejsc pracy**: Rozwój sektorów związanych z OZE generuje nowe miejsca pracy w instalacji, konserwacji i zarządzaniu systemami OZE.

 

### Wyzwania Związane z OZE

1. **Koszty początkowe**: Inwestycje w technologie OZE mogą wymagać znacznych nakładów finansowych na początku, choć często są one rekompensowane przez niskie koszty eksploatacji i wsparcie rządowe.
2. **Niestabilność źródeł**: Niektóre źródła OZE, takie jak energia słoneczna i wiatrowa, są zależne od warunków pogodowych, co może powodować zmienność w produkcji energii.
3. **Przechowywanie energii**: Konieczność rozwijania technologii magazynowania energii, aby zapewnić stabilność dostaw energii z OZE.

### Przykład Wykorzystania OZE

W Polsce firma XYZ zainwestowała w instalację paneli fotowoltaicznych na dachach swoich budynków biurowych. Dzięki tej inwestycji firma jest w stanie produkować znaczną część swojej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, co pozwala na obniżenie rachunków za prąd oraz zmniejszenie emisji CO₂. Dodatkowo, firma korzysta z programów wsparcia rządowego, co pozwala na szybszy zwrot z inwestycji.

### Podsumowując

Odnawialne źródła energii są kluczowe dla zrównoważonego rozwoju i walki ze zmianami klimatycznymi. Pomimo pewnych wyzwań, takich jak wysokie koszty początkowe i zmienność produkcji, korzyści związane z OZE, takie jak redukcja emisji gazów cieplarnianych, niezależność energetyczna i tworzenie miejsc pracy, sprawiają, że są one coraz bardziej popularne i wspierane na całym świecie.

 

 

 

 

 

 

 

 

PW PAPUL posiada ugruntowaną pozycję na rynku ogólnopolskim w zakresie profesjonalnych badań termowizyjnych, sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej, audytów energetycznych oraz doradztwa.

Wyróżnia nas m.in.:

 • indywidualne podejście do każdego Klienta / Inwestora

 • duże doświadczenie i setki zadowolonych Klientów - zapraszamy do sekcji "Referencje"

 • obszar działania - cała Polska

 • konkurencyjne ceny z możliwością negocjacji

 • profesjonalizm i wysoki stopień wiedzy dziedzinowej

 • krótkie terminy realizacji zleceń

 • konsultacje i fachowe doradztwo GRATIS przy każdym zleceniu

Siedziba naszej firmy znajduje się w Polsce centralnej (woj. łódzkie, koło Łodzi) - w związku z czym mamy ułatwiony dojazd do wielu lokalizacji i dlatego też nasze usługi świadczymy na obszarze całego kraju.

Zapraszamy do sekcji "Referencje", gdzie mogą się Państwo zapoznać z listą Inwestorów i naszych Klientów oraz z przykładowymi pracami z naszego portfolio.

Klientów, którzy wybrali naszą firmę do przeprowadzenia profesjonalnego badania termowizyjnego lub do sporządzenia certyfikacji energetycznej czy też audytu, traktujemy w sposób szczególny, wyróżniając ich poprzez służenie radą w sferze termicznego zabezpieczenia budynku, wyboru lub zmiany źródeł ciepła, a także wprowadzenia innowacji mających na celu zmniejszenie kosztów ogrzewania.

Opieka ta, jest dla Państwa bezpłatna i rozpoczyna się już w momencie wykonania obliczeń i oddania Klientowi świadectwa energetycznego, czy też raportu termowizyjnego, lub audytu.

Zawsze omawiamy wyniki obliczeń, sprowadzając je do postaci zrozumiałej dla każdego. Z racji na to, że archiwizujemy wszystkie wykonane certyfikaty, dostęp do danych jest dla naszych klientów nieograniczony, a także może być w każdej chwili wykorzystany do analizy ewentualnych zmian w charakterystyce energetycznej nieruchomości.

Chętnie służymy radą naszym klientom, ponieważ wierzymy, że ich zadowolenie przekłada się na nasz wizerunek, na którym bardzo nam zależy.

Świadectwa energetyczne wykonujemy zarówno dla obiektów oddawanych do użytku, wprowadzanych do obrotu na wtórnym rynku nieruchomości (wynajem, sprzedaż). Wykonujemy je także dla budynków, które w wyniku modyfikacji lub remontu zmieniły swoją charakterystykę energetyczną.

Świadectwo energetyczne, lub inaczej certyfikat energetyczny, wykonywany jest według procedury zatwierdzonej przez Ministerstwo Infrastruktury, w pełni zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawem wynikającym z ustaw.

Każdy klient, który naszej firmie zleci wykonanie certyfikatu energetycznego, po ustaniu 10-letniej ważności dokumentu, będzie cieszył się z 50% zniżki na ponowną certyfikację jego obiektu.


 

Zachęcamy do skorzystania z naszej wiedzy w tej materii - wiedzy, która jest potwierdzona odpowiednimi egzaminami państwowymi i wpisem do rejestru uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

 

Standardowy czas wykonywania określonych zadań przez rekrutera to: 

 • 15 min – czas publikacji na 1 portalu​  

 • 60 min – czas poświęcony na ręczne kopiowanie kandydatów ze skrzynki mailowej ​  

 • 17 – średnia liczba projektów rekrutacyjnych w miesiącu ​ 

 • 5 – średnia liczba portali w jednym projekcie. 

Po wykorzystaniu naszego systemu ATS w rekrutacji czas wykonania powyżej wymienionych czynności znacznie się skrócił! 

 • 60 min – oszczędzone na publikację ofert pracy (przy 1 projekcie) 

 • 1000 min (ponad 2 dni robocze) – oszczędzone przy publikacji oferty pracy w miesiącu​  

 • 1500 min (2,5 dnia roboczego) – oszczędzone dzięki pełnej integracji z systemem ATS. 

Cennik uwzględnia pełny proces rekrutacji: • Określenie potrzeb rekrutacyjnych klienta • Kampanię rekrutacyjną. • Wyszukiwanie kandydatów • Wstępną selekcję już na etapie nadesłanych aplikacji. • Rozmowę kwalifikacyjną. • Przeprowadzenie oraz analizę i opis testów kompetencyjnych (stanowiska wyższego szczebla). • Przedstawienie kandydatur klientowi. Przed podjęciem czynności rekrutacyjnych, każde stanowisko zostaje dokładnie omówione bezpośrednio ze Zleceniodawcą.

 

 

 

 

 

 

 

 

Począwszy od dnia 1 stycznia 2009 roku, Polska zobowiązana unijną dyrektywą 2002/91/EC wprowadziła obowiązek certyfikacji energetycznej, czyli powszechny obowiązek posiadania certyfikatu charakterystyki energetycznej dla każdego budynku.

W praktyce termin charakterystyki energetycznej oznacza zapotrzebowanie budynku na energię konieczną do utrzymania w nim komfortu cieplnego, a także przygotowania ciepłej wody użytkowej. Całość prezentowana jest jako wartość w stosunku do jednego metra kwadratowego, przez czas jednego roku.

Nasza firma specjalizuje się w przygotowywaniu dokumentacji, która stanowi opis takiego zapotrzebowania - jest to bardzo precyzyjne wyliczenie, wraz z potwierdzenie w formie wymaganego dokumentu. Co szczególnie ważne dla inwestora, wartości wynikające z tego wyliczenia są w prosty sposób przeliczalne na koszt rocznego utrzymania obiektu - jego ogrzewania, ewentualnego chłodzenia, lub zabezpieczenia w c.w.u.

Właściciel wydanego przez nas certyfikatu będzie zatem wiedział, czy jego budynek spełnia wymagane standardy europejskie, a także czy jest energooszczędny.

Wspomniana ustawa reguluje obowiązek przekazania certyfikacji budynku nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty złożenia wniosku. Warto przy tym wspomnieć, iż obowiązek oceny charakterystyki energetycznej budynku, wraz z potwierdzeniem w postaci stosownego certyfikatu wynika z ustawy "Prawo budowlane". Wprowadzona nowelizacja dyrektywy UE zobowiązuje przy tym wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej do nakłądania kar, w przypadku braku certyfikacji energetycznej - kary są przyznawane w sposób odstraszający, skuteczny i proporcjonalny. Co nie mniej istotne, niewłaściwie przygotowane świadectwo energetyczne również może nieść negatywne konsekwencje - przykładowo poprzez spowodowanie szkody dla sprzedawcy nieruchomości (zbyt niska wycena przy sprzedaży), jak i dla nabywcy (niedoszacowanie późniejszych kosztów eksploatacji, zbyt wysoka cena zakupu).

Ustawa Prawo budowlane, a konkretnie art. 5.1., ust.3 i 4, regulują obowiązek certyfikacji energetycznej w następujący sposób:

 1. Z zastrzeżeniem ust.7, dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona, w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, jego charakterystyka energetyczna, określająca wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat.

 2. W przypadku budynku z lokalami mieszkalnymi lub częściami budynku stanowiącymi samodzielną całość techniczno-użytkową, przed wydaniem lokalu mieszkalnego lub takiej części budynku osobie trzeciej, sporządza się świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego lub części budynku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z powyższych przepisów wyłączone są następujące typy budynków:

 • podlegające ochronie prawnej (na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)

 • używane jako miejsce kultu, a także przeznaczone działalności religijnej

 • przeznaczone do użytkowania w czasie krótszym niż 2 lata

 • niemieszkalne wykorzystywane w gospodarce rolnej

 • przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie przekraczającym wartości 50 kWh/(m2 x rok)

 • mieszkalne przeznaczone do użytkowania, jednak nie dłużej niż 4 miesiące w roku

 • wolnostojące o powierzchni użytkowej mniejszej niż 50 m2

Każdy inwestor jest ustawowo zobowiązany do załączenia certyfikatu charakterystyki energetycznej budynku do zawiadomienia o ukończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Także w sytuacji najmu lub zbycia lokalu mieszkalnego, najemcy lub nabywcy powinien być udostępniony dokument świadectwa energetycznego.

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument zawierający informacje takie jak:

 • lokalizacja obiektu - dokładny adres oraz fotografia

 • niezbędna wielkość energii na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji

 • w przypadku budynków niemieszkalnych wielkość energii wykorzystywanej na potrzeby oświetlenia

 • wskazniki porównawcze

 • uwagi i wskazówki na temat możliwych rozwiązań służących zmniejszeniu zapotrzebowania na energię

Kompletna dokumentacja, jaką otrzymuje klient składaja się z trzech lub czterech stron formatu A4 (oprawionych w okładkę w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie) i jest tożsame z przekazywaną wersją elektroniczną (zapisaną w formacie tylko-do-odczytu, np. pliku PDF).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W naszej ofercie adresowanej do właścicieli domów jednorodzinnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, a także zarządów nieruchomości, poza certyfikacją obiektów budowlanych oraz usługami termowizji i doradztwem, w ofercie mamy usługę audytu energetycznego dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych w trybie ustawy, oraz audytu energetycznego z wyliczeniem EFEKTU EKOLOGICZNEGO dla przedsięwzięć finansowanych przez WFOŚiGW, FUNDUSZE EUROPEJSKIE lub BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego).
Posiadamy duże doświadczenie w audytowaniu budynków celem uzyskania premii termomodernizacyjnej z BGK.

Zlecenia na opracowanie audytu energetycznego przyjmujemy z całej Polski.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą, za pośrednictwem e-maila, telefonu

Audyt energetyczny to nic innego jak ekspertyza, opracowanie, które dotyczy podejmowania i realizacji przedsięwzięć, którego celem jest zmniejszenie kosztów ogrzewania obiektów budowlanych.

Audyt jest opracowywany aby wprowadzić konkretne zmiany i rozwiązania (techniczne, formalne i organizacyjne), a także określić ich opłacalność. Kompletny audyt obejmuje również doradztwo w zakresie podejmowania, planowania i realizacji inwestycji, których zamysłem jest ograniczenie zużycia energii. Taka obiektywna i niezależna ekspertyza pozwala stwierdzić, które prace modernizacyjne są opłacalne oraz jakie rozwiązania i produkty techniczne są najkorzystniejsze.

Prawidłowo przygotowany i kompletny audyt energetyczny obiektu powinien zawierać elementy takie, jak:

 • inwentaryzacja systemu grzewczego

 • ocena właściwości cieplnych obiektu

 • charakterystyka energetyczna obiektu

 • określenie, na jakie sposoby można przeprowadzić termomodernizację obiektu

 • ocena opłacalności każdej z proponowanych metod

 • wskazanie, które z metod są optymalne dla audytowanego obiektu

Nasza firma posiada odpowiednie uprawnienia do przeprowadzania audytów energetycznych.
Dokładne dane dotyczące zakresu i formy audytu energetycznego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 346).

Przeprowadzenie audytu energetycznego jest procesem dosyć skomplikowanym, jednakże jego efekt je wymierne korzykońcowy daści i solidne podstawy do podjęcia w pełni świadomej decyzji dotyczącej termomodernizacji budynku.

 

Oferowane przez naszą firmę usługi doradcze kierujemy do osób planujących budowę domu, jak również do osób, które dom już posiadają, a także do osób decyzyjnych związanych z obiektami handlowymi, przemysłowymi i usługowymi. Nasza firma świadczy doradztwo w zakresie:

 • doboru materiałów budowlanych pod względem ich własności cieplnych z uwzględnieniem ich kosztów możliwych do zaakceptowania przez inwestora

 • właściwego zabezpieczenia budynku przed zimnem, nawet na etapie planowania budowy

 • sposobu kontrolowania wykonanych prac przez zespoły budowlane i termoizolacyjne

 • doboru właściwych źródeł ciepła dla indywidualnych potrzeb inwestora

 • korzystnej pod względem redukcji kosztów ogrzewania, orientacji w terenie planowanej inwestycji

 • właściwego usytuowania okien oraz przegród szklanych w projektowanym budynku

 • wszelkich aspektów zapewnienia komfortu cieplnego użytkownikom budynku.

 

Tak ważna, z punktu widzenia finansowego, decyzja jaką jest budowa domu, czy nieruchomości przemysłowej wymaga dogłębnego przestudiowania zagadnień, dzięki którym możecie Państwo zaoszczędzić znaczne część nakładu finansowego. Unicon Biuro Usług Inżynierskich posiada w tej kwestii znaczące doświadczenie.

Przemawia za nami ponad 260 tys. m2 ocertfikowanej powierzchni użytkowej - najróżniejsze w skali i charakterze budowlanym obiekty, dla których robiliśmy obliczenia cieplne, widzieliśmy złe i dobre rozwiązania, mamy solidne porównania.
Zła decyzja, zły wybór to koszty rocznego ogrzewania - np. w przypadku domu 140 metrowego wynoszące ok. 3600 zł. Dobra decyzja - to koszty nawet ok. 1300 zł.

Z naszej wiedzy i doświadczenia korzystać mogą nawet ci inwestorzy, którzy już rozpoczęli inwestycję na bazie gotowych projektów - mogą dzięki temu zaadaptować projekt tak, by ich obiekt dorównywał wymaganiom współczesności lub nawet je wyprzedził w kategorii oszczędności energetycznych.

Usługi doradcze chętnie poprzemy, wedle potrzeb, wizualizacją problemu - wykonując badanie termowizyjne, które pokaże co warto zmodyfikować, a co może pozostać bez zmian.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą firmą - drogą e-mailową, telefoniczną 

 48 Years of Accumulated Practice

Świadectwo Energetyczne

W praktyce termin charakterystyki energetycznej oznacza zapotrzebowanie budynku na energię konieczną do utrzymania w nim komfortu cieplnego, a także przygotowania ciepłej wody użytkowej. Całość prezentowana jest jako wartość w stosunku do jednego metra kwadratowego, przez czas jednego roku.

bottom of page