top of page

Witaj na stronie Cennika Usług!

Szczegółowa wiedza specjalistyczna, praktyczne doświadczenie i dostęp do najlepszych światowych rozwiązań problemów biznesowych sprawiają, że świadczymy najbardziej profesjonalne usługi

Nasz serwis umożliwia zapoznanie się z orientacyjnymi cenami różnych usług. Przedziały cen powstają w oparciu o rodzaj usługi z danej branży.

Misją serwisu jest pomoc Państwu w zorientowaniu się ile powinna kosztować dana usługa 

Zachęcamy wszystkie firmy do współpracy z naszymi...

Cennik

Co to jest cennik?

Cennik jest to zestawienie cen za określone produkty, usługi przedstawione najczęściej za pomocą podania nazwy produktu lub usługi i podaniem obok jej ceny. ... Ceny są na bieżące zmieniane gdy istnieje taka potrzeba, a klient ma cały czas dostęp do aktualnych cen poprzez kontakt z nami....

$ (excl. taxes) flat rate

Przykladowy cennik...

Różnorodność realizowanych tematów, sporządzanych materiałów i innych opracowań nie pozwala na zaproponowanie Państwu jednoznacznego, uniwersalnego cennika. Do wyceny każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie.


Cenę opracowania dokumentacji kosztowej szacujemy na podstawie min.:
→ analizy zakresu i ilości prac niezbędnych do wykonania
→ rodzaju materiałów wyjściowych 
→ przewidywanej czasochłonności zadania
→ domniemania konieczności wizyt 

$ (excl. taxes) per hour

DORADZTWO TECHNOLOGICZNE

Due diligence technologiczne Cel: Wykonanie Due diligence technologicznego pozwala na identyfikację mocnych oraz słabych stron aktualnie wykorzystywanej technologii oraz wskazuje szanse i zagrożenia związane z wdrożeniem innowacji poprzez analizę rynku i trendów rozwojowych. Opis: Due diligence technologiczne to usługa, która polega na ocenie technologii będącej w fazie badań lub dojrzałości komercyjnej pod kątem aktualnych trendów rynkowych, potencjału oraz szans i przeszkód w komercjalizacji i rozwoju. Analizowana jest również aktualnie wykorzystywana przez przedsiębiorcę technologia, co daje pełniejszy obraz ścieżek rozwoju. W skład szczegółowego Due Diligence technologicznego wchodzi: - opis obecnego stanu badań i technologii; - analiza trendów prac R&D w rozpatrywanym obszarze; - porównanie danego rozwiązania w stosunku do obecnych i rozwijanych technologii; - ocena wpływu otoczenia regulacyjnego; - analiza czynników decydujących o adaptacji na rynku oraz potencjalnych barier; - identyfikacja właściwych rynków dla komercjalizacji (stan obecny rynku oraz jego dynamika rozwoju); - rekomendacja optymalnego scenariusza komercjalizacji. Wyszczególnione elementy w zależności od indywidulanego przypadku Przedsiębiorcy mogą zostać szerzej opisane lub pominięte w analizie. Wynik: Efektem analizy jest dokument zawierający wyszczególnione powyżej elementy oraz rekomendację dotycząca inwestycji w nową technologię wraz ze wskazanymi korzyściami i ryzykami. Opinię dot. projektów badawczo – rozwojowych w odniesieniu do otoczenia Przedsiębiorcy i kluczowych trendów rynkowych wraz z długoterminową prognozą rozwoju danej technologii.

$480 (excl. taxes) per hour

bottom of page