top of page

Usługi

03. Kosztorysowe

Kosztorysy

Norma EXPERT.jpg

Według kodeksu cywilnego, kosztorys jest „zestawieniem planowanych prac i przewidywanych kosztów” (kc tytuł XV art. 629). Jest to zapis ogólnikowy, bowiem nie opisuje sposobu opracowania takiego zestawienia, przez co istnieje (i zawsze istniała) konieczność opracowania jednolitej metodyki sporządzania kosztorysów.

Do najstarszych polskich instrukcji kosztorysowania, jakie udało się nam pozyskać, zaliczamy reprint podręcznika, aż z epoki stanisławowskiej, tłumaczony z włoskiego, wydany przez ks. Sierakowskiego (1799 r.) pt: „SILNIE czyli oszczędzanie zdrowia pracujących około ciężarów”.
Zdobyliśmy także (odnaleziony na śmietniku) podręcznik kalkulacji cen robót, inż. W. Skwarczyńskiego[1], wydany w 1922 r., a przenoszący na teren polski metody i doświadczenia wiedeńskie z końca XIX wieku.
W II Rzeczpospolitej metodyką kosztorysowania zaczęły się zajmować władze wprowadzając tzw. „Analizę robót budowlanych”, którą wydało ówczesne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W PRL kosztorysowaniem rządził rząd (bo jakżeby inaczej!) i to tak solidnie, że siłą rozpędu aż do dnia 12 grudnia 2001 r., to jest do dnia wejścia w życie nowej ustawy o cenach, a Polski – prawie do Unii Europejskiej!
Z wielu rodzajów kosztorysów (patrz dalej) należy wyróżnić tzw. kosztorys inwestorski, w którym, przed rozpoczęciem budowy, ten kto planuje wydatek inwestycyjny powinien zlecić specjalistom obliczenie kosztów realizacji swojego zamiaru.
Konieczność wcześniejszego obliczenia przyszłych wydatków jest szczególnie ważna w przypadkach planowania inwestycji realizowanych ze środków publicznych.
Historia kosztorysu inwestorskiego w zamówieniach publicznych sięga czasów starożytnych, bowiem już Witruwiusz żyjący w Rzymie, za czasów Juliusza Cezara i Augusta, informuje czytelników w jednej ze swoich dziesięciu ksiąg o budownictwie, zegarach i machinach, że (cyt. za Wojtechem Zamarowskym „Siedem cudów świata”):

„W Efezie, znanym i wielkim mieście greckim istnieje podobno stare, przejęte od przodków prawo, twarde, ale bynajmniej nie krzywdzące. Według niego architekt, podejmując się zamówienia państwowego, określa z góry, za jaką cenę je wykona. Po złożeniu kosztorysu, majątek jego przejmuje w zastaw państwo, dopóki robota nie zostanie wykonana, poczym, o ile wydatki odpowiadają kosztorysowi, architekt otrzymuje pochwalne dekrety i wyróżnienia. Również jeśli nie przekroczył kosztorysu powyżej jednej czwartej, pokrywa to skarb państwa, a budowniczego nie czeka żadna kara.
Jeśli jednak architekt przekroczy kosztorys więcej niż o jedną czwartą, niedobór musi pokryć z własnego majątku.

W historii polskiego budownictwa kosztorysy inwestorskie (zwane dawniej urzędowymi) zawsze występowały w systemie ofertowo-przetargowym zlecania robót. Był też „kosztorys ślepy” (obecnie to nazwa nieaktualna) w zasadzie odpowiadający przedmiarowi z podaniem podstaw kalkulacji ceny lub „kosztorys nakładczy” (kosztorys niewyceniony, który powstawał po usunięciu cen z kosztorysu urzędowego i stanowił podkładkę ofertową, jednakową dla wszystkich oferentów).
Oczywiście miało to miejsce w II Rzeczpospolitej, no i wcześniej, bowiem w zaborach także.
Nawet w zaborze najbardziej bałaganiarskim, nazywanym „prywiślańskim krajem” (jako lekturę, polecam „Fermenty” W. Reymonta).
W pierwszych latach powojennych, w okresie 1945-1949 r., ten wyżej przywołany, przedwojenny tryb tworzenia kosztorysu urzędowego, czyli inwestorskiego był stosowany i regulowany (przez ówczesne Ministerstwo Odbudowy) odpowiednimi aktami normatywnymi, wśród których występowała wspomniana już „Analiza robót budowlanych” Ministra Spraw Wewnętrznych z 1938 r., znowelizowana w 1947 r. przez Ministerstwo Odbudowy – taki ówczesny KNR.
Darowujemy omawianie okresu późniejszego tj. od 1950 do 1982 r.[2]
Opisujemy zatem ten czas wyłącznie skrótem myślowym zawartym w ówcześnie stosowanym określeniu „dyrektywne zarządzanie budownictwem”, niosącym wszystkie „dobrodziejstwa” tego systemu. Zainteresowanych szczegółami, odsyłamy do podręczników tzw. „ekonomii politycznej socjalizmu”.
Na szczęście, to już tylko historia.

Norma EXPERT jest następczynią najbardziej popularnego obecnie programu do kosztorysowania Norma PRO. Nie jest jednak kolejną wersją tego samego oprogramowania, lecz stworzoną od nowa aplikacją łączącą w sobie zalety Normy PRO z ostatnimi rozwiązaniami technologii ICT. Współpracuje ze wszystkimi popularnymi bazami cenowymi, posiada moduł umożliwiający import przedmiarów/obmiarów z plików PDF. Podstawowa wersja Normy EXPERT przeznaczona jest dla osób pracujących indywidualnie. Dostępna jest również wersja sieciowa programu, współpracująca z Microsoft SQL Server, która zaspokoi potrzeby dużych zespołów kosztorysantów oraz klientów korporacyjnych.

Podstawą programu do kosztorysowania Normy EXPERT jest nowoczesny interfejs ułatwiający dostęp do najważniejszych funkcji programu. Karty widoków pozwalają szybko przełączać się pomiędzy przedmiarem, kosztorysem czy wydrukami.

Szybkość edycji została zwiększona poprzez umożliwienie edycji danych bezpośrednio w kosztorysie bez konieczności wywoływania dodatkowych okien. Wiele czynności, w tym dodawanie pozycji do kosztorysu, można wykonać myszką, dzięki technologii drag & drop (przeciągnij i upuść).

97-300 Piotrków Tryb.  

Opis Cennika

Ceny netto. 
Należy doliczyć podatek VAT (23%)

1

Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony w formie elektronicznej (w postaci pliku w uniwersalnym formacie *.ath, dającego się edytować w programie kosztorysowym).

2,50-5,00 zł za pozycję - minimum 100 zł za kosztorys *

2

Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar prac dostarczony w innej formie (ze wskazanymi podstawami wyceny).

4,00-8,00 zł za pozycję - minimum 100 zł za kosztorys *

3

Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony przez zamawiającego bez wskazanych podstaw wyceny (podstawy dobierze kosztorysant).

5,00-10,00 zł za pozycję - minimum 150 zł za kosztorys *

4

Kosztorys inwestorski do przetargu publicznego

już od 8,00 za pozycję kosztorysową *

(Po szczegóły zadzwoń lub wyślij zapytanie e-mailem)

5

Wykonanie przedmiaru robót na budynku

7,00-40,00 zł za pozycję zależnie od wielkości obiektu; jednak nie mniej niż 250 zł za kosztorys *

(Po szczegóły zadzwoń lub wyślij zapytanie e-mailem)

6

Kosztorys na podstawie dokumentacji

od 2,0% do 0,...% zależnie od wartości robót - minimum 250 zł za kosztorys *

(Po szczegóły zadzwoń lub wyślij zapytanie e-mailem)

7

Kosztorys powykonawczy wraz z obmiarami na budowie

od 2,0% do 0,4% wartości prac - minimum 300 zł za kosztorys *

8

Aktualizacja kosztorysu wcześniej przez nas wykonanego - przeliczenie wg nowych stawek i cen materiałów

od 100 zł za jeden kosztorys (zależnie od liczby pozycji) *

9

Weryfikacja merytoryczna kosztorysu - obejmuje sprawdzenie poprawności zastosowanych podstaw wyceny, rodzajów materiału i sprzętu, zastosowanych współczynników do robocizny, materiału i sprzętu w stosunku do zakresu robót i technologii, dokonywanie podmian, tworzenie pozycji zamiennych i wariantowych, opiniowanie pozycji i całego kosztorysu

od 8,00 zł za pozycję kosztorysową, lecz nie mniej niż 150 zł za jedną weryfikację *

10

Weryfikacja jw., lecz połączona ze szczegółowym sprawdzeniem przedmiaru lub obmiaru

 • Dla robót budowlanych: od 10,00 do 40,00 zł za pozycję w zależności od wielkości obiektu, lecz nie mniej niż 550 zł za jedną weryfikację *

 • Dla prac instalacyjnych: od 0,4% do 2,0% zależnie od wartości robót, lecz nie mniej niż 400 zł za jedną weryfikację *

11

Kosztorysy dla biur projektowych na budowę domów jednorodzinnych wg projektów katalogowych (aktualizacje, weryfikacja, sporządzanie nowych wycen).

od 400,00 zł za kosztorys jednego domu, zależnie od stopnia skomplikowania projektu, zakresu wycenianych robót, uszczegółowienia wyceny kosztorysowej, itp. *

(Po szczegóły zadzwoń lub wyślij zapytanie e-mailem)

12

Dokumentacja kosztowa (przedmiary i kosztorysy) dla biur projektowych i inwestorów na budowę dużych obiektów kubaturowych (budynki mieszkalne wielorodzinne, biurowce, hotele, obiekty sportowe, centra handlowe itp.) 

Koniecznie przeczytaj przed wysłaniem zapytania o cenę:


97-300 Piotrków Tryb.  

Najlepsza oferta

97-300 Piotrków Tryb.  

Funkcje programu:

 • Wygodne wprowadzanie pozycji do kosztorysu

 • Inteligentne autouzupełnianie

 • Szybsza edycja nakładów RMS

 • Filtry – nowoczesny sposób analizy kosztorysu

 • Wykresy – graficzna analiza wartości kosztorysowych

 • Gotowe szablony wydruków i zapis danych w różnych formatach

 • Import cenników i przedmiarów

 • Zarządzanie cennikami, katalogami, kartotekami

 • Katalogi własne - nowy edytor

 • Bezpośrednie pobieranie cen z Intercenbud - Ogólnopolskiej Bazy Cen w Budownictwie

 • Przeglądarka projektów w technologii BIM (Building Information Modeling)

 • Import plików *.ifc (praca w technologii BIM)

 25 lat  akumulowanej praktyki

Poproś o ofertę cenową

Norma EXPERT jest następczynią najbardziej popularnego obecnie programu do kosztorysowania Norma PRO. Nie jest jednak kolejną wersją tego samego oprogramowania, lecz stworzoną od nowa aplikacją łączącą w sobie zalety Normy PRO.

bottom of page