top of page

Usługi

05. Doradztwo personalne

Agencja doradztwa personalnego - rekrutacja

 

 

Jakie są koszty rekrutacji? 

 • Koszt ogłoszenia / licencji – najbardziej oczywisty wydatek. Opublikowanie ogłoszenia na najpopularniejszych portalach kosztuje. Kandydaci odwiedzają różne job boardy, wobec tego nasze ogłoszenie publikujemy w kilku źródłach i koszt rośnie. W przypadku konieczności sourcingu na portalach, takich jak np. Linkedin lub Goldenline – trzeba również wykupić odpowiednią licencję. 

 • Czas pracy:
  rekrutera – chcąc obliczyć koszt danej rekrutacji, podzielmy wynagrodzenie miesięczne rekrutera przez godziny pracy poświęcone na proces.
  grafika – poświęcony na zaprojektowanie grafiki do ogłoszenia.
  osoby decyzyjnej / technicznej – rekruter prowadzi cały proces rekrutacyjny, jednak nie podejmuje decyzji o zatrudnieniu. Zawsze z kandydatem musi się spotkać osoba decyzyjna, a w niektórych przypadkach również techniczna. Kosztem jest więc ich wynagrodzenie za czas spędzony na spotkaniach. Pamiętajmy, że podczas brania udziału w rozmowach z kandydatami, nasi pracownicy nie wykonują swoich obowiązków – czyli mówiąc prościej – nie przynoszą zysku firmie. To też wlicza się w koszt rekrutacji. 

 • Honorarium agencji rekrutacyjnej – jeśli nie możemy sami sobie poradzić z obsadzeniem stanowiska, o pomoc trzeba poprosić agencję. Koszty rekrutacji są jednak znaczne. W przypadku rekrutacji specjalistów mówi o honorarium wynoszącym nawet 1,5/2 – krotność miesięcznego wynagrodzenia zatrudnionej osoby. 

 • Koszty dodatkowe – koszty ewentualnej kampanii promującej ogłoszenie (budżet reklamowy), koszt programu poleceń (jeśli takowy w firmie funkcjonuje). 

 

Standardowy czas wykonywania określonych zadań przez rekrutera to: 

 • 15 min – czas publikacji na 1 portalu​  

 • 60 min – czas poświęcony na ręczne kopiowanie kandydatów ze skrzynki mailowej ​  

 • 17 – średnia liczba projektów rekrutacyjnych w miesiącu ​ 

 • 5 – średnia liczba portali w jednym projekcie. 

Po wykorzystaniu naszego systemu ATS w rekrutacji czas wykonania powyżej wymienionych czynności znacznie się skrócił! 

 • 60 min – oszczędzone na publikację ofert pracy (przy 1 projekcie) 

 • 1000 min (ponad 2 dni robocze) – oszczędzone przy publikacji oferty pracy w miesiącu​  

 • 1500 min (2,5 dnia roboczego) – oszczędzone dzięki pełnej integracji z systemem ATS. 

Cennik uwzględnia pełny proces rekrutacji: • Określenie potrzeb rekrutacyjnych klienta • Kampanię rekrutacyjną. • Wyszukiwanie kandydatów • Wstępną selekcję już na etapie nadesłanych aplikacji. • Rozmowę kwalifikacyjną. • Przeprowadzenie oraz analizę i opis testów kompetencyjnych (stanowiska wyższego szczebla). • Przedstawienie kandydatur klientowi. Przed podjęciem czynności rekrutacyjnych, każde stanowisko zostaje dokładnie omówione bezpośrednio ze Zleceniodawcą.

Przez całe życie towarzyszą nam liczne zdarzenia losowe, które mogą spowodować uszczerbek na zdrowiu (na życiu) oraz na majątku. Wywołuje to skłonność do tworzenia zasobów przeznaczonych w razie wypadku na łagodzenie skutków.
*istotą ubezpieczeń jest gromadzenie ze składek osób ubezpieczonych, przeznaczonego na łagodzenie skutków nieszczęśliwych wypadków. Nieszczęśliwy wypadek przyprzy ubezpieczeniu musi być zdarzeniem przyszłym i niepewnym.
Ubezpieczenie jest związane z ryzykiem powstania straty, która nastąpić nie musi. Składkę ubezpieczeniową płaci na rzecz instytucji ubezpieczeniowej ubezpieczony lub ubezpieczający.
*stosunki ubezpieczeniowe mogą być dwu lub trzystrunne:
-ubezpieczający, który zawiera z instytucją ubezpieczeniową umowę ubezpieczenia i płaci ustaloną składkę oraz jest uprawniony do otrzymania odszkodowania ubezpieczeniowego, przy czym to uprawnienie może przekazać na rzecz osoby trzeciej.
-ubezpieczony: osoba, której dobra są obojętne ochroną ubezpieczeniową i ma z tego tytułu prawo do odszkodowania jeżeli wystąpi szkoda.
-ubezpieczyciel, którym jest instytucja prowadząca działalność ubezpieczeniową, zwaną również asekuracyjną, pobierającą składki ubezpieczeniowe i wypłacają odszkodowanie.
*rodzaje ubezpieczeń:
-dobrowolne
-obowiązkowe
-osobowe(społeczne)
-majątkowe(gospodarcze)

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

 48 Years of Accumulated Practice

Request a Price Quote

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

bottom of page