KOMPLEKSOWE SZKOLENIA
BHP i P.POŻ.

Firma PW PAUL  świadczy kompleksowe usługi z zakresu BHP i P.POŻ.. Zajmujemy się tworzeniem instrukcji, oceną ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz prowadzeniem obligatoryjnej dokumentacji, która jest związana z problematyką BHP i P.POŻ..

 

  • Usługa jest realizowana w siedzibie „zamawiającego” Państwa firmy lub w dogodnym miejscu.  

  • Specjalnie dla Państwa potrzeb opracowujemy szczegółowe programy w oparciu, o które prowadzone są szkolenia.

  • Programy uwzględniają specyfikę stanowisk pracy, rodzaj występujących zagrożeń, a także tematykę prawa pracy. Szkolenie kończy się wydaniem imiennego zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo pracownika w szkoleniu.

  • Organizowane przez nas szkolenia mają dla pracowników charakter obligatoryjny.

 

UWAGA:

Specjalne warunki dla firm objętych przez nas stałą opieką.

Opierając nasze działania na sprawdzonych procedurach oraz nowoczesnych standardach, sukcesywnie zwiększamy grono naszych zadowolonych Klientów.